Medgeneracijski centar Gaber - LOŠKA DOLINA, Stari trg Pri Ložu